Pologne

  • Grand Prix de la Pologne : Varsovie 2014.
  • Grand Prix de la Pologne : Varsovie 2015.
  • Grand Prix de la Pologne : Serock 2016.
  • Grand Prix de la Pologne : Varsovie 2019 (I).
  • Grand Prix de la Pologne : Sekocin 2019 (II).